Renovatie 28 woningen Terheijden

In overleg met Knaapen is er voor gekozen om de kozijnen voor de renovatie van 28 woningen in Terheijden uit te voeren onder "concept Knaapen". Dit houdt in dat de kozijnen af fabriek door van Eck trappen & kozijnen zijn afgelakt en beglaasd. Echter valt het verwijderen van de oude kozijnen en het plaatsen van de nieuwe kozijnen onder de verantwoordelijkheid van Knaapen.

Voor iedere woningen zijn er 8 verschillende kozijnen geproduceerd. Hierbij valt te denken aan een: voordeurkozijn, achterdeurkozijn, badkamerraam, slaapkamerraam, enz enz. Het voordeur- en het achterdeurkozijn zijn compleet geleverd inclusief sparing voor de brievenbus en compleet afgehangen, afgelakte en beglaasde deuren. Het bijzondere van de deuren is dat de bewoners zelf de kleuren mochten kiezen, en dat deze conform de wensen van de bewoners zijn uitgeleverd.

In overleg met Knaapen hebben we iedere week 5 complete woningen uitgeleverd volgens het gewenste leverschema. Dit sloot namelijk naadloos aan op de logistieke planning van Knaapen, die voorziet om de kozijnen voor 1 woning binnnen 1 dag te vervangen. Dit betekent dat de oude kozijnen werden verwijderd en de nieuwe kozijnen worden geplaatst binnen 1 dag. Op deze manier zorgen we samen met Knaapen voor een zo kort mogelijke bewonersoverlast. Dit was voor Knaapen een dwingende eis, omdat men de bewonersoverlast van deze renovatie tot een minimum wilde beperken. De kozijnen zijn de afgelopen weken in onze speciaal daarvoor ingerichte "beglazingshal" beglaasd.

Uit navraag bij de bewoners blijkt dat men zeer tevreden is over het nieuwe uiterlijk van hun woningen en over werkwijze van Knaapen. Als van Eck trappen & kozijnen zijn we er trots op dat we hier ons steentje aan bij hebben kunnen dragen.