Parasolvoet Centraal Station Utrecht

Ten behoeve van project Parasolvoet op het Centraal Station in Utrecht leverde Van Eck eiken lamellen.