MFA de Loop'r in Olland

In opdracht van Ban Bouw in Nuenen heeft van Eck trappen & kozijnen de timmerwerken geleverd voor dit prachtige nieuwe gebouw in Olland.

Buitenkozijnen, Binnenkozijnen, Deuren, en divers lijstwerk zijn er door ons geproduceerd.

In januari 2013 werd de nieuwe MFA De Loop’r in de kleine kern Olland officieel in gebruik genomen. Dit gebouw is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van Wovesto, de gemeente Sint Oedenrode, SKOSO en het gemeenschapshuis De Holm, met als gezamenlijk doel de leefbaarheid van Olland te verbeteren en toekomstbestendig te maken. BAN Bouw uit Nuenen heeft dit prachtige gebouw gerealiseerd.

Het initiatief wordt gesteund door de provincie met een omvangrijke IDOP subsidie. Laride verzorgde het proces- en projectmanagement, alsmede de uitwerking van het beheer en de exploitatie van de MFA. De naam De Loop`r relateert aan Ollandse zaken waaronder: de waterloop, het sportieve en actieve karakter van Ollanders, hun levensloop: vanaf de eerste pasjes tot hun langzame tred maken inwoners gebruik van de accommodatie, de stappen die de basisschool zette en de symbolische rode loper die alle Ollanders verwelkomt in het nieuwe gebouw. 

In de Loop’r zijn een basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een dorpshuis met gymzaal en diverse maatschappelijke ruimten (ruimte fysiotherapie bijvoorbeeld) gehuisvest. En ondanks de kleine omvang van de school doet SKOSO er alles aan om samen met Humanitas in optimale omstandigheden goed onderwijs en opvang te blijven bieden aan kinderen tussen 0-12 jaar in Olland. Ook zijn er een aantal maatschappelijke functies ondergebracht.