De Bunders Oisterwijk

We zijn bijzonder trots op de 45 raamvleugels, die zijn gevuld met transparant behandeld merbau. De detaillering is door ons zelf ontworpen en goedgekeurd door de architect en KOMO. Een mooi staaltje vakmanschap!

In de wijk De Bunders is een brede school ontwikkeld. In dit gebouw worden de functies ontmoeting, onderwijs, opvang, welzijn en sport samengebracht. De voorziening moet een centraal punt vormen voor de wijk. De brede school gaat daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid binnen de wijk. Met deze ontwikkeling sluit de gemeente Oisterwijk aan bij de landelijke tendens tot het bundelen van voorzieningen binnen het concept brede school.

Door het creëren van een samenhangend netwerk van voorzieningen met de school als middelpunt wordt geïnvesteerd in de totale ontwikkeling van voorzieningen. De inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen de participanten waarborgt de doorlopende leerlijn van kinderen en biedt ruimte voor het beter inspelen op mogelijke problemen in de ontwikkeling van het kind.

De stedenbouwkundige inpassing heeft in nauw overleg met de omwonenden plaatsgevonden. De verkeerskundige oplossing vergt een gedetailleerde afstemming als gevolg van het programma in relatie tot de beschikbare ruimte.